Zamjena semaforskih konzola

Lokacija: Poljička ulica, Split

Uslijed oštećenja na postojećim semaforskim konzolama na četiri semaforizirana raskrižja (Poljička-Zvonimirova ulica) bila je potrebna zamjena, te postavljanje novih semaforskih konzola. Radi se o ukupno šest konzolnih stupova sa konzolama duljina 3500 mm i 7000 mm.