Gospodarsko stambena građevina – Preko (Tommy)

Lokacija: Preko, otok Ugljan

Pretežni dio betonske konstrukcije je iz montažnih predgotovljenih elemenata, dok su pod i AB potporni zidovi predviđeni kao monolitna betonska konstrukcija. Građevina ima ukupnu bruto razvijenu površinu cca 2.500 m2. Krovnu konstrukciju čine prednapete grede T-presjeka, a međukatnu konstrukciju prednapete ošupljene ploče.

Projektant arhitekture:

ŽELJKO PREDOVAN  d.i.a.

Izvođač montažne konstrukcije:

MUCIĆ & CO d.o.o.