Stambena zgrada S4 – PO+P+3 – glavni projekt

Lokacija:  Karlobag

Predviđena građevina se sastoji od podruma, prizemlja i tri kata (Po+P+3) nepravilnog tlocrta smještena unutar gabarita 23,23 x 15,30 m. Građevina se sastoji od dvije jedinice koje su povezane zajedničkim centralnim stubištem i međukatnim pločama. Ukupna bruto površina građevine iznosi cca 1370 m2.

Arhitektura: „Ambijent SM“ d.o.o. Stipe Vučemilović, g. i., ovlašteni arhitekt

Suradnici: Ana Kovačušić, mag. Ing. aedif.