Stambena građevina – glavni i izvedbeni projekt

U suradnji sa projektnim uredom “Tudor projekt d.o.o.” zrađeni su glavni i izvedbeni projekt armirano-betonske zgrade u Bolu na otoku Braču. Ukupna bruto razvijena površina građevine iznosi cca 840m2.