Poslovno proizvodna građevina Bistra

Lokacija:  Donja Bistra

Sudjelovali smo na izradi dijela glavnog projekta konstrukcije (proračun temeljne konstrukcije, sprinkler bazena i stanice), te izradi izvedbene dokumentacije monolitne betonske konstrukcije objekata.

Upravna zgrada je dvoetažna građevina dimenzija 12,2×40,2m, bruto razvijene površine od 910m2.

Glavna hala je jednoetažna zatvorena građevina bruto razvijene površine od 3480m2, te je namijenjena
za smještaj svih budućih proizvodnih procesa.

Skladišna hala nalazi se sjeverno od Glavne hale i služi kao zatvoreni klimatizirani jednoetažni
skladišni prostor, bruto razvijene površine od 3480m2.

Nadstrešnica je projektirana kao samostojeća građevina za potrebe otvorenog natkrivenog
skladištenja robe, bruto površine 3194 m2.

Glavni projektant:

Nikica Tabain, d.i.a. (GRADIT d.o.o)

Projektant konstrukcije:

Boris Petravić dipl. ing. građ.