Poslovna zgrada Vagner

Lokacija: Gospodarska zona Murvica

Građevina se sastoji od prizemlja i kata (galerije). Tlocrtne dimenzije građevine iznose približno 36.50 m x 60.50 m, dok je kat (galerija) na površini 36.50 m x 20.50m. Osnovna konstrukcija građevine je iz tipskih montažnih AB elemenata, dok su podna ploča i AB zidovi stubišta predviđeni kao monolitna betonska konstrukcija. Krovnu konstrukciju čine glavni krovni nosači koji su montažne I-grede raspona L=12.0 m, a sekundarni krovni nosači  su montažne prednapete šuplje ploče postavljene na međusobnom razmaku od cca 2.4 m i raspona L=9.80 m.

Glavni projektant:

STJEPAN VUČEMILOVIĆ, g.i. ovlašteni arhitekt 

Izvođač montažne konstrukcije:

MUCIĆ & CO d.o.o.