Luka nautičkog turizma

Lokacija: Vela Luka

Sudjelovanje na izradi izvedbenog projekta luke nautičkog turizma (gatovi, piloti, otok).

Projektant građevinskog projekta: Mladen Vučković (Alkar d.o.o.)