Kranska staza

Lokacija: Varaždin

Proračun kranske staze za skladište u Varaždinu je izvršen prema normama iz Eurokoda. Kran ima nosivost od 2×3,2 tone, i na rasponu je širine 28,0m. Ukupna duljina krana je 45,40m sa konzolnim osloncem sa stupovima koji su na 7,50m razmaka.

Suradnici: FINING d.o.o., Gračanica