Hotel – Donja Podstrana

Lokacija: Donja Podstrana

Izrađen je idejni projekt za hotel bruto razvijene površine cca 3800 m2.  Nadzemni dio građevine sastoji se iz dva konstruktivno neovisna dijela koji su razdvojeni zračnim prostorom po čitavoj visini građevine, a povezuje ih samo zajednička krovna konstrukcija – armirano betonska kosa ploča.

Arhitektura:

ANTONIA VULETIĆ mag.ing.arh.