Gradska plaža “Brodarica”

Lokacija: Šibenik

Napravljeni su radionički nacrti za čeličnu konstrukciju nadstrešnice iznad dječjeg igrališta uz more na plaži Brodarica u Šibeniku. Spojevi su vijčani, a vizualni zahtjev projekta je diktirao da svi spojevi budu „sakriveni“.

Suradnik: Bruno Tudor, mag. ing. aedif