Građevina poslovne namjene – projekt rekonstrukcije

LOKACIJA: Solin

U projektnoj dokumentaciji je obrađena rekonstrukcija postojeće poslovne građevine (ex Prodajni salon TOYOTA). Izrađen je plan rušenja i demontaže dijela postojeće građevine, te glavni i izvedbeni projekt novih dijelova konstrukcije.

Arhitektura:

LUKA PETRIČEVIĆ, mag. ing. arh.