Dogradnja malla – Portanova

Lokacija: Osijek

Namjena predmetnog prostora je prohodni izložbeno-prodajni prostor neprehrambenih artikala u konačnoj namjeni sa postavljanjem prodajnih pultova i kioska, te izložbenih predmeta. Računsko korisno opterećenje za prostore ove namjene iznosi 5 kN/m2.

Arhitektonski projekt:

VEDRAN LINKE, dipl. ing. arh.