Trgovački centar Plano

Zamjena semaforskih konzola

Stambena građevina – Povljana

Individualna stambena građevina – kuća KS

Trgovački centar i poslovna građevina Sopnica

Zgrada stambene namjene – Korčula

Poslovno proizvodna građevina Bistra

Urbana vila “Babonićeva”